CHOPOS

Upozornění k dokončení vodovodních přípojek

Vážení uživatelé Skupinového vodovodu CHOPOS,

je tomu již více než půl roku od doby, kdy byla zahájena distribuce pitné vody prostřednictvím Skupinového vodovodu CHOPOS. V současné době však ne každý odběratel má svoji vodovodní přípojku dokončenou a vodoměr nainstalovaný. Znamená to tedy, že během následujících 5ti měsíců, přesněji do 27. 4. 2023, by měla být dokončena každá vodovodní přípojka a měla by mít nainstalovaný vodoměr. Tím bude splněna povinnost odběratele vůči obci, kdy se zavázal, že do 1 roku od kolaudace bude vodovodní přípojka dokončena.

Pokud máte vodovodní přípojku dokončenou a vodoměr není nainstalovaný, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na instalaci.

Tel.: 721 374 238; 777 193 556
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpráva se týká těchto osad:

  • Vlkov;
  • Ostředek, Mžížovice;
  • Vranov, Vranovská Lhota, Bučina, Mačovice, Bezděkov;
  • Teplýšovice, Čeňovice;
  • Bořeňovice;
  • Křešice.

Odběrných míst, která mají naistalovaný vodoměr se tato zpráva netýká!

Dodávka pitné vody zahájena dne 27. 4. 2022

Oznamujeme Vám,
že od 27. 4.2022 zahajujeme distribuci pitné vody prostřednictvím Skupinového vodovodu CHOPOS. Znamená to tedy, že od zmíněného data můžete odebírat z veřejného vodovodu pitnou vodu. Tedy, pokud máte dokončenou vodovodní přípojku a námi osazený vodoměr. Pokud tomu tak není, tak nás kontaktujte a požádejte o instalaci vodoměru.

Zpráva se týká těchto osad:
- Vlkov;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Bučina, Mačovice, Bezděkov;
- Teplýšovice, Čeňovice;
- Bořeňovice;
- Křešice;

S pozdravem

Ing. Miroslav Kratochvíl

Otevřený dopis pro obyvatele městyse Divišov

Obce si budou vodovody provozovat samy

Vážení obyvatelé městyse Divišov, před pár dny jste se dozvěděli, že dobrovolný svazek obcí CHOPOS bude od 1. 1. 2022 provozovat vodovod v Divišově, Dalovech, ale také nově v Měchnově a Křešicích. Chtěl bych vás prostřednictvím této zprávy ujistit, že dodávka vody do vašich nemovitostí bude zajištěna bezpečně a plynule a také vysvětlit okolnosti, které předcházely této změně.

CHOPOS si za účelem provozování vodovodů zajistil potřebnou odbornost a také rozšířil svůj tým o kvalifikované pracovníky. Chceme vše dělat efektivně s minimem zaměstnanců a s využitím moderních technologií. Odběratelé pocítí změny v tom, že budeme postupně nahrazovat původní mechanické vodoměry za „chytré“ ultrazvukové s dálkovým odečtem. Prakticky bude stačit objet vesnici a stavy vodoměrů se automaticky načtou do odečtového programu. Faktury chceme rozesílat nejlépe elektronicky, proto uvítáme, když budeme mít na většinu odběratelů elektronickou kontaktní adresu.

Během prosince chceme každému odběrateli doručit novou smlouvu. I kdyby se nepodařilo každého zastihnout, k přerušení dodávek pitné vody samozřejmě nedojde.

Vše odstartovalo cca před 6 lety rozhodnutí 7 obcí (Čakov, Divišov, Chotýšany, Ostředek, Struhařov, Teplýšovice a Vranov) postavit prostřednictvím dobrovolného svazku obcí CHOPOS skupinový vodovod, který dovede vodu z Želivky do místních částí: Čakov, Vlkov, Tatouňovice, Křešice, Ostředek, Mžížovice, Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov, Teplýšovice, Čeňovice, Jezero, Struhařov, Bořeňovice a Chotýšany. Obce se také dohodly, že si budou skupinový vodovod provozovat prostřednictvím dobrovolného svazku samy. Obce mají kompletní kontrolu nad fungováním tohoto svazku.

Následně byla vyprojektována rozsáhlá stavba a vyřízena dotace z Operačního programu životního prostředí. V rámci pravidel poskytovatele dotace byla stanovena podmínka vázaná na budoucí provozování vodovodu. V území, kde se staví dotačně podpořený vodovod, včetně místních částí, ve kterých jsou realizovány rozvodné řady, smí být jen jeden provozovatel. Byli jsme při prvním jednání s úředníky fondu překvapeni, že se toto pravidlo vztahuje i na vodovody, které se skupinovým vodovodem nejsou nijak propojeny. Zjednodušeně řečeno, tím, že se postavil vodovod v osadě Křešice, která je jednou z místních částí Divišova, vztahuje se zmíněné pravidlo na celé území Divišova. Pravidlo také říká, že v celém území musí být jednotná cena vodného, která pokryje nejen veškeré náklady s provozováním a distribucí vody ke spotřebitelům, ale také bude vytvářet zákonem stanovenou rezervu pro budoucí obnovu vodovodních řadů, technologií a objektů vodovodu.

Veškeré změny se dějí naráz v těchto dnech, ještě navíc současně se zdražováním energií
a dalších komodit.

Vy, jako spotřebitelé, zaznamenáte změnu v tom, že smlouvu o dodávce vody uzavřete v nejbližší době s CHOPOSem. Bohužel musíme rovněž předeslat zvýšení ceny vodného o zákonem stanovenou rezervu a navýšení cen energií. Cenu ovlivňuje i nový vodovod v Měchnově, který byl také postaven z dotace
a na který se vztahují stejné dotační podmínky jako na Křešice. 

Pravidla fondu nám předepisují, co musíme a co nesmíme dělat minimálně po dobu 10 let.  Umožňují nám však si některé servisní úkony v Divišově objednat u externího dodavatele. Proto budete i v budoucnu v Divišově potkávat společnost VHS Benešov s.r.o., se kterou jsme uzavřeli smlouvu na řešení vyhrazených servisních služeb.

Budeme i nadále CHOPOS vybavovat potřebným vybavením, technikou, software a know-how, abychom snižovali potřebu si najímat externí dodavatele.

Věřím, že první rozhodnutí, které učinili na počátku starostové sedmi obcí, povede k ekonomické stabilitě všech dotčených vodovodů, k úspoře obecních rozpočtů, ale také k úspoře spotřebitelských peněženek.

Je jasné, že voda bude v budoucnu velmi cenná a tuto skutečnost si budeme v následujících letech uvědomovat čím dál tím častěji.  

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer DSO CHOPOS

Poruchy a odstávky

Odstávka v Chotýšanech v pondělí 8. 7. 2024

V pondělí 8. 7. 2024 dojde k odstávce vody v lokalitě od křižovatky nad obchodem až ulicí směrem na Chotýšku v Chotýšanech.
Odstávka proběhne v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Odstávka_Chotýšany.png

 

 

Aktuálně nejsou hlášeny žádné další poruchy a odstávky. 

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. Příbram

č. ú. 20036-320495399/0800

 

Kontaktní údaje

Zákaznická linka

pondělí až pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

+420 721374238
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

+420 777193556
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zde s vámi bude řešit záležitosti týkající se dodávky pitné vody příp. problémů či reklamaci atd.Z důvodu rychlosti a efektivnosti vyřizování vašich požadavků vás žádáme o uvádění evidenčního čísla smlouvy a adresy při jakémkoliv kontaktu s naší společností. 

Zde můžete také aktualizovat kontaktní a fakturační údaje.

Hlášení poruch 

pro spotřebiště:

- Čakov,Tatouňovice, Vlkov;
- Křešice;
- Teplýšovice, Zálesí;
- Struhařov, Bořeňovice, Jezero;
- Chotýšany;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov

Dispečink: +420 777193556 
(nepřetržitá služba 24 hodin denně)

Aktuálně nejsou hlášeny žádné poruchy ani odstávky.


Vyjádření k existenci sítí

pro osady:

- Čakov,Tatouňovice, Vlkov;
- Křešice;
- Teplýšovice, Zálesí;
- Struhařov, Bořeňovice, Jezero;
- Chotýšany;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov
- Divišov, Měchnov, Dalovy

+420 777193556
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vodné v roce 2024

Vodné v roce 2024

Popis jednotka cena
cena pro vodné variabilní složka bez DPH Kč/m³ 41,96 Kč 
cena pro vodné variabilní složka s DPH Kč/m³ 47,00 Kč
cena pro vodné fixní složka bez DPH Kč/přípojku/rok 446,43 Kč
cena pro vodné fixní složka s DPH Kč/přípojku/rok  500 Kč

Cena vody se skládá z variabilní* a fixní složky**.

* Variabilní složka je závislá na odebraném množství vody.

** Fixní složka je nezávislá na odebraném množství vody. Vztahuje se na všechny odběratele, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu o dodávce vody. Prostřednictvím fixní složky odběratelé participují na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody z vodovodu.

Vodné v roce 2023

Vodné v roce 2023

Popis jednotka cena
cena pro vodné variabilní složka bez DPH Kč/m³ 37,81 Kč 
cena pro vodné variabilní složka s DPH Kč/m³ 41,60 Kč
cena pro vodné fixní složka bez DPH Kč/přípojku/rok 454,55 Kč
cena pro vodné fixní složka s DPH Kč/přípojku/rok  500 Kč

Cena vody se skládá z variabilní* a fixní složky**.

* Variabilní složka je závislá na odebraném množství vody.

** Fixní složka je nezávislá na odebraném množství vody. Vztahuje se na všechny odběratele, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu o dodávce vody. Prostřednictvím fixní složky odběratelé participují na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody z vodovodu.

Vodné v roce 2022

Vodné v roce 2022

Popis jednotka cena
cena pro vodné variabilní složka bez DPH Kč/m³  31,36 Kč 
cena pro vodné variabilní složka s DPH Kč/m³ 34,50 Kč
cena pro vodné fixní složka bez DPH Kč/přípojku/rok 590,91 Kč
cena pro vodné fixní složka s DPH Kč/přípojku/rok  650 Kč

Cena vody se skládá z variabilní a fixní složky.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci