CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 8/2016 ve Vranově dne 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2016

které se koná ve Vranově dne 27.9. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Zpráva o činnosti CSS - Úvodní setkání starostů
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS
 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
 8. Záměr obnovit v dohledné době osobní automobil
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání v Bílkovicích (Takonín) v úterý 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 9/2016 v Teplýšovicích dne 25. 10. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2016

které se koná v Teplýšovicích dne 25.10. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Centrum společných služeb – 2. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Zákon č. 134/2016 o zadání veřejných zakázek

 8. Nakládání s obecním majetkem – důležité informace
   
 9. Obnova osobního automobilu
   
 10. Návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
   
 11. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích  (Takonín) v úterý dne 27. 11. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2016 v Bílkovicích (Takonín) dne 29. 11. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2016

které se koná v Bílkovicích (Takonín) dne 29.11. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Plnění rozpočtu
   
 7. Obnova osobního automobilu
   
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017
   
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích v úterý dne 27. 12. 2016 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2016 v Postupicích dne 27. 12. 2016 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2016

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2016

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Granty a dotace

 5. Plnění rozpočtu
   
 6. Schválení úvěrové smlouvy a odprodeje služebního vozu

 7. Úprava rozpočtu 2016 ke dni 31. 12. 2016
   
 8. Schválení rozpočtu na rok 2017
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2016, volba předsedy a místopředsedy na rok 2017

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2016

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne 31. 1. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2017 v Petroupimi dne 31. 1. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2017

které se koná v Petroupimi dne 31.1. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Cyklokoncepce Středočeského kraje

 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v úterý dne 10. 3. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2017 ve Struhařově dne 10. 3. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2017

které se koná ve Struhařově dne 3.3. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Novinky v rámci spolupráce se SMO

 7. Vymezení školských obvodů

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Čakově (Tatouňovice) v úterý dne 25. 4. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2017 v Čakově (Tatouňovice) dne 25. 4. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2017

které se koná v Čakově dne 25. 4. 2017

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Centrum společných služeb

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Chotýšanech v úterý dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2017 v Chotýšanech dne 30. 5. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2017

které se koná dne 30. 5. 2017 od 16.00 hodin – Chotýšany

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 3. setkání starostů

 5. Volné téma 

 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016

 9. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - zveřejnění na úředních deskách

 10. Revokace rozpočtu roku 2017

 11. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1

 12. Skupinový vodovod CHOPOS

 13. Harmonogram výjezdu do Janských Lázní  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2017 v Bílkovicích dne 30. 6. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2017

které se koná dne 30. 6. 2017 od 16.00 hodin – Bílkovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS

 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2016 - schválení

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v                        dne 29. 8. 2017 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2016 v Drahňovicích dne 30. 8. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání 7-2016

které se koná v Drahňovicích dne 30.8. 2016

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání ve Vranově v úterý 27. 9. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání svazku obcí 3/2016 v Soběhrdech dne 29. 3.2016 od 16.00 hod.

které se koná dne v Soběhrdech dne 29. 3. 2016 začátek od 16.00 hodin

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Pavel Bartík, MBA; Marie Matoušková
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Převod profilu zadavatele
 7. Veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem „Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

Příští zasedání výboru v Kozmicích dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin.

Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

 1. Zahájení zasedání
 2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
 3. Volné téma
 4. Granty a dotace
 5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
 7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci