CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 7/2019 v Divišově dne 27. 8. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2019

které se koná v Divišově dne 27. 8. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - dotazníky,
  - aktualizace řádů veřejných pohřebišť
 6. Granty a dotace
 7. Koordinátor sociální práce
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele stavby a pověření předsedy k podpisu smlouvy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2019 ve Všechlapech dne 24. 9. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2019

které se koná ve Všechlapech dne 24. 9. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - přístupnosti internetových stránek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele povinného archeologického dozoru

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2019 v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2019

které se koná v Bílkovicích dne 21. 6. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  • svoz odpadů je již registrován pod identifikačním číslem CZS02593,
  • letní dovolené

 5. Centrum společných služeb
  - GDPR – aktuality o ochraně osobních údajů
 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociální práce
 8. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2018 - schválení

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2019 v Chotýšanech dne 28. 5. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2019

které se koná v Chotýšanech dne 28. 5. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 7. setkání starostů

  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma 
  - dotační podpora výstavby domovních ČOV

 6. Granty a dotace

 7. Aktualizace strategií obcí

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2019 v Petroupimi dne 26. 3. 2019 od 16.00 hod. (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2019

které se koná v Petroupimi dne 26. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v               dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2019 ve Struhařově dne 8. 3. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2019

které se koná ve Struhařově dne 8. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 
  - registr smluv VS profil zadavatele

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO
  - pořízení nových kontejnerů - výběr dodavatele

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v pátek dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2019 v Popovicích dne 12. 1. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2019

které se koná v Popovicích dne 12. 2. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO a jeho výkaznictví
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Stuhařově v pátek dne 8. 3. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2018 v Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2018

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Zastupitelé obce Mrač schválili přistoupení obce k členství v DSO CHOPOS

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb
  - anonimizace dokladů pomocí spolehlivého software
  - prodloužení smlouvy se SMO

 7. Úprava rozpočtu 2018 ke dni 31. 12. 2018
    
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2019, volba předsedy a místopředsedy na rok 2019

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2018

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne od hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2018 v Soběhrdech dne 4. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma - chystané změny v geografickém informačním systému  GIS - Anna Šubrtová - společnost T-mapy, Marie Svobodová - společnost T-mapy
                    - pořízení pojízdné prodejny?
                   - strategie DSO, strategie obcí
 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb 

 7. Zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS k 31. 12. 2018 na základě podané výpovědi

 8. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019

 9. Aktualizace ceníku dopravních služeb pro rok 2019  Další zasedání výboru v  Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2018 ve Vranově dne 9. 11. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma

 5. První povolební zasedání svazku obcí CHOPOS

 6. Granty a dotace

 7. Centrum společných služeb 

 8. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření DSO a obcí

 9. Koordinátor sociálních služeb CHOPOS - tento projekt začne 1. 6. 2019 a bude trvat 3 roky.

 10. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019 – představení návrhu k diskuzi 

 11. Skupinový vodovod CHOPOS - schválení Dohody o meziobecní spolupráci projektu Skupinový vodovod CHOPOS

 12. Členství v DSO CHOPOS 


  Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2018 v Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2018

které se koná dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin – Litichovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma
 6. Granty a dotace

 7. Smlouva o zpracování údajů GDPR

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Členství v DSO CHOPOS


Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2018 v Drahňovicích dne 4. 9. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2018

které se koná dne 4. 9. 2018 od 16.00 hodin – Drahňovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma - prezentace projektu společnosti Rytmus,
                   - Půlnoční výstup na rozhlednu Špulka,
                   - Cisterna na pitnou vodu – možné řešení jak lépe čelit událostem spojeným s nedostatkem pitné vody, nebo zajistit dovoz pitné vody do bazén
                   - www stránky

 5. Granty a dotace

 6. Odbyt dřeva po kůrovcových kalamitách v obecních lesích, výkupní ceny, trh je nasycen, je problémem už i samotný prodej - diskuze

 7. Plán rozvoje sportu – nová povinnost obcí od 1. 7. 2018

 8. Příprava 2 školení pro zastupitele a administrativní zaměstnance úřadů – pro nově zvolená zastupitelstva připravuje pověřenec GDPR, osobní údaje ve starých dokumentech

 9. Sdílené účetnictví – téma k diskuzi

 10. Plnění rozpočtu

 11. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 2

 12. Provozování dopravy a svoz BRO z území - aktualizace ceníku, dosavadní zkušenosti

 13. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v  Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci