Teplýšovice

Elektronická podatelna obce Teplýšovice

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Teplýšovice, Teplýšovice 24, 256 01 Benešov, a to  v pondělí 17:00-20:00 a ve čtvrtek 15:00-17:00
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

TeplýšoviceINZERCE 3 PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 1

 

Správní území obce Teplýšovic se rozkládá na výměře 1056,36 ha na dvou katastrálních územích.

   Čeňovice        540,82 ha 
   Teplýšovice    515,54 ha
 
   Ve správním území obce jsou tyto místní části: 
   - Čeňovice  
   - Humenec      
   - Kochánov     
   - Teplýšovice
   - Zálesí
   - Smilov
- chatová oblast
   
      
   V obci žije 527 obyvatel.

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Rozhodnutí o dočasné uzavírce silnice mezi Okrouhlicí a Dlouhým Polem - změna autobusového spoje linky č. 798

Z důvodu opravy komunikace po zimě bude od 12.9.2022 do 29.9.2022 uzavřena silnice mezi Okrouhlicí a Dlouhým Polem.

V závislosti na této uzavírce dochází od pondělí 12.9.2022 k dočasném změně jízdních řádů linky č. 798.

Rozhodnutí o dočasné uzavírce komunikace mezi Okrouhlicí a Dlouhým Polem (12.9.2022 - 29.9.2022)

798 - Jízdní řády v době výluky

Autobusová doprava:

Uzavírka se dotýká linky PID 798; dle vyjádření IDSK budou linky tohoto spoje vedeny do zastávky „Benešov,Pinko“ po pravidelné trase – II/112 – III/1121 – Boušice – III/1121 – Dlouhé Pole – II/112 – Benešov – II/110 – Baba – Bedrč – II/1102 – Petroupim – účelová komunikace Petroupim-Okrouhlice – III/1104 – zastávka „Struhařov,Věřice,rozc.“, a dále po pravidelné trase.

Přemísťují se pro linku PID 798 autobusové zastávky: „Benešov,Dlouhé Pole“ – ve směru na Ostředek naproti protisměrné zastávce na chodníku. „Benešov,Okrouhlice“ – obousměrně, jak je zakresleno v přiloženém souboru.

Ruší se obousměrně pro linku PID 798 autobusové zastávky „Benešov,Červený Dvůr“ a „Benešov,Okrouhlice,lom“.

 

 

Zápisy 2020

Zápis č. 1/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v úterý 27.2.2020 v 17:00 v Teplýšovicích

 

Zápis č.2/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 28.5.2020 v 18:00 v Teplýšovicích 

 

Zápis č. 3/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 25.6.2020 v 18:00 v Teplýšovicích

 

Zápis č. 4/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 20.8.2020 v 18:00 v Teplýšovicích

 

Zápis č. 5/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 1.10.2020 v 18:00 v Teplýšovicích

 

Zápis č. 6/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 10.12.2020 v 18:00 v Teplýšovicích

 

Zápis č.7/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v pondělí dne 28.12.2020 v 18:00 v Teplýšovicích

Zápisy 2019

Zápis č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v úterý 14.2.2019 v 17:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 23.5.2019 v 17:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 27.6.2019 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 27.8.2019 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 5/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 31.10.2019 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

Zápis č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek dne 12.12.2019 v 18:00 hod. v Teplýšovicích

 

Zápisy 2018

Zápis č.1/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 25.1.2018 v 18:00 v Teplýšovicích

Zápis č.2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 1.3.2018 v 18:00 v Teplýšovicích

Zápis č.3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 12.4.2018 v 18:00 v Teplýšovicích

Zápis č.4/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 31.5.2018 v 18:00 v Teplýšovicích

Zápis č.5/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve pátek 22.6.2018 v Teplýšovicích a 23.6.2018 v Čeňovicích

Zápis č.6/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 26.7.2018 v Teplýšovicích

Zápis č.7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v úterý 4.9.2018 v Teplýšovicích

Zápis č.8/2018
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Teplýšovice konaného ve čtvrtek 1.11.2018 v Teplýšovicích

Zápis č.9/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v úterý 22.11.218 v Teplýšovicích

Zápis č.10/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Teplýšovice konaného v úterý 20.12.2018 v Teplýšovicích

 

 

Rozpočtová opatření 2018

Rozpočtové opatření č.1/2018 ze dne 10.1.2018

Rozpočtové opatření č.2/2018 ze dne 1.3.2018

Rozpočtové opatření č.3/2018 ze dne 30.3.2018

Rozpočtové opatření č.4/2018 ze dne 16.4.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018 ze dne 14.5.2018 

Rozpočtové opatření č.6/2018 ze dne 11.6.2018

Rozpočtové opatření č.7/2018 ze dne 26.7.2018

Rozpočtové opatření č.8/2018 ze dne 31.8.2018

Rozpočtové opatření č.9/2018 ze dne 10.10.2018

Rozpočtové opatření č.10/2018 ze dne 20.12.2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci