Český svaz zahrádkářů Teplýšovice

Historie         

Jednota zahrádkářů v Praze odbočka v Teplýšovicích byla založena v roce 1950. Při vstupu do spolku se platilo za legitimaci 10,- Kčs a příspěvek 50,- Kčs. Členové, kteří zaplatili příspěvek 50,- Kčs ročně, obdrželi vedle všech výhod poskytovaných Jednotou ještě měsíčně časopis ,,Přítel zahrad“ zdarma. Členové, kteří zaplatili příspěvek jen 25,- Kčs ročně, nárok na časopis neměli.

Zakládající členové: Pessr Josef čp.22, Podroužek František čp.6, Pecka Antonín čp.1, Tůma Miloslav čp.52, Chlumský Josef čp.14, Kyselka Josef čp.4, Strachota Václav čp.40, Semín Antonín Čeňovice čp.10

Činnost teplýšovského spolku byla vždy velmi pestrá. V místní hospodě se konaly výstavy, pořádaly se zájezdy, ve spolupráci s obecním úřadem to byla péče o zeleň v obci, prořezávaly se ovocné stromy podél komunikací, …

Současnost    

Současné vedení zvolené v roce 2019  navazuje na tuto dlouholetou, bohatou a pestrou činnost teplýšovických zahrádkářů. Ctíme tradiční ,,zahradničení“ tak, jak jej známe z minulých let, ale zároveň sledujeme nové trendy v pěstování ovoce, zeleniny, květin a okrasných keřů.

Obnovili jsme tradici podzimních soutěžních výstav, pořádáme besedy, zájezdy, pěší výlety, u příležitosti Dne stromů vysazujeme ovocné stromy podél místních komunikací, každoročně vyhlašujeme fotosoutěž. 

Jednou z priorit naší činnosti je práce s dětmi. Pravidelnými akcemi jsou: Květinkové odpoledne zaměřené na praktickou činnost, výtvarná soutěž, vědomostní soutěže v rámci výstavy. Spolupracujeme se školskými zařízeními v Teplýšovicích a v Petroupimi.

K dubnu 2021 čítá spolek 78 členů z toho 61 žen a 17 mužů. Členskou základnu tvoří občané z Teplýšovic i okolních obcí.

Výbor ČZS Teplýšovice:předseda: Kaňková Eva, členové: Dřízalová Marie, Gobyová Alena, Podroužková Soňa, Škvorová Jaroslava

Webové stránky ZO ČZS Teplýšovice: www.zahradkari.cz/zo/teplysovice/

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci