OS THC Javorové listy Teplýšovice

Občanské sdružení THC Javorové listy Teplýšovice bylo založeno v červnu 2002. Hlavní náplní činnosti tohoto sdružení je pořádání turnajů ve stolním hokeji. Na vysvětlenou -  stolní táhlový hokej je jedním z nejmladších sportů a v současné době má již svůj svaz v rámci Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). THC Teplýšovice jsou řádným členem ČSTV a také řádným členem České Asociace Stiga Game (ČASG), která je pořadatelem Českého poháru ve stolním táhlovém hokeji. ČASG je také pořadatelem mistrovství ČR a organizátorem re-prezentace pro mistrovství světa a Evropy.
THC Teplýšovice mají v současné době 25 členů. Počtem členů se řadí na čtvrté místo v republice, mezi největší kluby z Prahy, Plzně, Třince a Příbrami. Teplýšovický klub pořádá již šestým rokem místní desetikolovou ligu. Během osmi let prošlo touto ligou téměř šedesát hráčů. Liga je zařazena do celostátní sítě třinácti regionálních lig spravovaných ČASG. Současná členská základna klubu je rozložena z poloviny na starší 18ti let
a z poloviny do 15ti let. Z tohoto výčtu je patrné, že jde hlavně o mezigenerační zábavu
a sportovní vyžití. Výhodou stolního hokeje je totiž to, že malé dítě může být a zpravidla také je rovnocenným partnerem dospělému. Nezanedbatelné je i posilování vazeb mezi generacemi a možnost jiné zábavy než je pouze sezení u počítače.
Někteří členové klubu jsou více či méně pravidelnými účastníky Českého poháru. V současné době se plánuje sestavení družstva pro Mistrovství ČR družstev v delším časovém výhledu, je plánováno uspořádání jednoho turnaje Českého poháru právě v Teplýšovicích. THC Teplýšovice se i na tomto poli snaží rozvíjet sportovní a společenský duch mladé generace a důstojně tak reprezentovat svou obec po celé republice.
Více informací o THC Teplýšovice a dalších zajímavostech ze stolního hokeje je na serveru ČASG www.stolnihokej.cz.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci