Obecní kronika

Obecní úřad Teplýšovice
Teplýšovice 24
256 01 Benešov

Telefony:
tel: +420 721237289

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kronikář: Ing. Ondřej Škvor    

Úřední hodiny: pátek 17.00 hod.-19.00 hod.

 

Kronikářství
Dnešní doba vede k prohloubení zájmu o dějiny. Vedle velké historie lidstva, etnických skupin a národů se výrazně šíří a posiluje také vztah k dějinám zdánlivě malým.
Minulost místa, skupin obyvatel nebo osobností spjatých s lokalitou, různé místní činnosti  a události, které se v obci odehrály, dnes lákají. Stále se také zvyšuje zájem o dějiny rodiny a rodu. Dějiny nás obklopují a zároveň se neustále tvoří děním v každém nastávajícím, probíhajícím a vzápětí již uplývajícím okamžiku. Historií v běžném chápání se ale toto dění stává pouze tehdy, pokud je nějakým způsobem uloženo v paměti lidí. Kronika je jednou z forem záznamů historie.
Lze ji chápat jako odkaz generacím příštím. Naše obec se může právem pyšnit, že takový odkaz pro příští generace vlastní a vede. V kronice sepsané Dr. Karlem Pessrem nalezneme záznamy již z počátku 17. století.
Z kroniky vyčteme, kdo v kterém domě bydlel před více jak dvěma sty lety, komu a proč jej přenechal, či v kterém roce byl dům přestavěn. Tato část kroniky je i nejvíce žádanou a dotazovanou částí pro zdejší spoluobčany. Kronika dále líčí činnosti různých spolků, stavby silnic a objektů, kulturní a společenské dění či mapuje politické strany a zaznamenává volby do místní samosprávy. Neméně zajímavou částí jsou sepsané příběhy pamětníků.
 Druhá polovina 20. století, tak jako mnoha jiným činnostem, příliš nepřála a tak o této nechvalně proslulé době nemáme žádný písemný záznam. Jak již ale bylo zmíněno na začátku, dnešní doba skutečně vede k prohlubování zájmu o dějiny a tak se nám po mnoha letech podařilo pro obec sehnat kronikářku paní Renátu Procházkovou, která pokračuje v díle Dr. Pessra a střípek po střípku zachycuje dobu, která nebyla sepsána. Zároveň byla založena kro-nika nová, do které je průběžně zapisováno dění v naší obci. Nedílnou součástí obecní kroniky je velké množství historického materiálu a fotodokumentace.
Je potěšující zprávou, že mnoho spoluobčanů je k této činnosti nápomocno, rádo s kronikářkou spolupracuje a poskytuje pro nás velmi cenný historický materiál.
V srpnu 2010 kronikářka opět uspořádala besedu pro občany týkající se historie a kronikářství v naší obci.

Není určitě od věci zmínit, že vedle kroniky obce existují i kroniky různých spolků či organizací. Za zmínku určitě stojí kronika sboru dobrovolných hasičů, která existuje již 100let, kronika sokolská, kronika zdejší Základní školy a dokonce i pečlivě vedená kronika Mateřské školy.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci