Historie hasičského sboru ve Struhařově

Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově byl založen 17 .ledna 1904, kdy se také konala první valná hromada, za členy sboru se přihlásilo 16 občanů, z nichž bylo 14 členů činných a 2 přispívající. V prvním výboru pracoval starosta Václ. Pohůnek, místostarosta J .Šesták, velitel K. Polák, jednatel Jan Frk a hospodář J. Matoušek. Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou a technika byla poprvé použita při požáru v roce 1910.

Sbor vlastní všechny písemnosti od založení sbor po současnost celkem se jedná o čtyři knihy. Při založení sbor patřil pod župu Benešov. Do soutěží požár. družstev se sbor zapojuje každoročně s 2 družstvy mužů a 1 žen. V současné době má sbor požární stříkačku PPS 12. Technika je uložena ve staré požární zbrojnici z roku 1946. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 70 členů, z toho 16 žen a 4 mladí hasiči.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Jaros!av Jiroušek, nám. starosty Josef Randa, ve!itel Josef Kůstka, strojník Jaros!av Zemek, ref prevence Zdeněk Tůma, jednate! Antonín Kohoutek, hospodář Ladis!av Brabec, ref žen Vác!av Šebesta, č!enové výboru Luboš Sysel, Jan Laš, Jiří Burda a Pave! Kaňka, revizoři Josef Hocek a Josef Chudlářský.

 Hasičské sbory v přidružených obcích Bořeňovice, Býkovice, Jezero, Skalice.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci