Pomník padlým v I. světové válce

Díky místní omladině v čele s Karlem Fulínem a obci vznikl pomník padlým v První světové válce. V letech 1920 - 1921 byly pořádány různé akce - obžínky v jemnišťské aleji "lipkách" vynesly 2100,- Kč, slavnost máje a slavnost při odhalení pomníku 500,- Kč. Obec darovala 1000,- Kč. Samotný pomník stál 3500,- Kč a zahrádka okolo 1500,- Kč. K jeho odhalení došlo 5. června 1922. Za přítomnosti školní mládeže a učitelů zazněl projev řídícího učitele Karla Linharta a byly předneseny básně, pomník vzal do ochrany obce tehdejší starosta Josef Kocábek.


Na jaře roku 1924 byly po obou stranách pomníku žáky školy pod vedením Fr. Johanise zasazeny dvě šestileté lípy a o čtyři roky později při oslavách 10. výročí vzniku republiky další dvě.

V roce 1941 byla socha lva s přetrženými okovy dána do zahrádky kováře Jaroslava Zmeka čp. 52 a po osvobození se vrátila zcela nepoškozená na původní místo. Opravy se pomník dočkal v roce 1980, kdy byl rozebrán, vyčištěn a vyměněna deska.


Pomník obětem 1. a 2. světové války je umístěn na struhařovské návsi.

Text:
"Padli, aniž by tušili, že z krve jejich vzejde svobodná vlast"

Jména padlých:
Strnad Jan - 29 let
Strnad Josef - 42 let
Fulín František - 22 let
Strnad Jaroslav - 22 let
Chudlářský Jan - 30 let
Holoubek Václav - 43 let
Matoušek Josef - 19 let
Pešek Rostislav - 21 let

 
Týdeník "Jiskra"

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci