Žádost o poskytnutí informace - Prodej komunikace v Dubovce č. p. 759/2

Žádost:

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Psáře,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informaci ohledně prodeje parcely č. 759/2 v k.ú Psáře (530514) viz 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NzvVvVcd7Wytg1vNZ3viJJK6PDB1wS5-FBEVt0qzmrBnzkoeL5M9SPr4vL1fNSo5cWgadinxiK8yxOLsyVnshNmhcN00yirn6VT29_Q_htv9jwD6hnpeFFfZzvEe8SLHILWh_l27rKfsUZu0gFj0WILy7tm-tWtT

a dále

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OZSOgpxt7CUAooeCJibEWvw3RADZESHWQVCAeFpsaX5NfPuuPX38teTyjrbGnmIqwVTsKF4sR8JfY_BfZi3jxSMwSKEKcm3TKdGrec5nCcplb2e1n0UT9q0MY8V_1ZsvfENQLNropjPd7t58n-2w0w==

Ve věci prodeje komunikace p. č. 759/2 o rozloze 2632 m2, nyní zapsané na LV: 10001 v části obce Dubovka, obec Psáře žádám o informaci o výši prodejní ceny za 1 m2 a celkové částce, kterou budoucí nabyvatelé zaplatili za tuto komunikaci. 

Žádám o informaci, proč zastupitelstvo obce Psáře dne 12.8. 2020 odsouhlasilo "prodej části pozemku p. č. 759 a části pozemku 756 cca o rozloze 474 m2". To je uvedeno v zápisu č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Psáře dne 12.8.2020. Dle katastru nemovitostí je však prodávána celá parcela č. 759/2 (viz odkaz na katastr nemovitostí). Žádám vysvětlení, proč došlo ke změně a kdy a jak byl nový záměr oznámen občanům v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

 

Odpověď:

parcela č. 759/2 není celá prodán, na katastru nemovitosti je majitelem  p.č. 759/2 obce Psáře. Prodej se uskutečnil dle záměru.

 

Odvolání žadatele

Odpověď

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci