Žádost o poskytnutí informace - Příspěvek na čističku odpadních vod

Žádost:

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé obce Psáře,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o informaci projednanou a schválenou jakožto bod 11 o příspěvku na čističku odpadních vod na zasedání zastupitelstva obce Psáře dne 28.4.2021.

Jelikož se jedná o příspěvek z veřejného rozpočtu obce, žádám o informaci komu a v jaké výši byl příspěvek na čističku odpadních vod (žádost 3 trvale žijících občanů) poskytnut. Žádám také o uvedení důvodu, proč byl z veřejných peněz tento příspěvek poskytnut. 

 

Odpověď:

zastupitelstvo 14.10.2020 schválilo příspěvek na domácí čističky odpadních vod, na rok 2021 300 000,-Kč ( na jednu čističku 30 000,-Kč – 10 žadatelů za rok).

Žádající osoba musí být trvale žijící v obci Psáře, Lipina nebo Dubovka.

Tyto příspěvky byly schváleny proto, že obec nemůže z důvodu velkých nákladů v současné době vybudovat kanalizaci a čističku.

Malé obce  to řeší tímto způsobem. Na zastupitelstvu 28.4. to bylo schváleno panu Sátrovi, Koktovi a paní Vorlové.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci