query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 14 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 14)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-10 13:49:47') ORDER BY c.lft, a.created DESC , a.created

CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 7/2019 v Divišově dne 27. 8. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2019

které se koná v Divišově dne 27. 8. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - dotazníky,
  - aktualizace řádů veřejných pohřebišť
 6. Granty a dotace
 7. Koordinátor sociální práce
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele stavby a pověření předsedy k podpisu smlouvy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2019 ve Všechlapech dne 24. 9. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2019

které se koná ve Všechlapech dne 24. 9. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
  - přístupnosti internetových stránek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení výběru dodavatele povinného archeologického dozoru

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2019 v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2019

které se koná v Bílkovicích dne 21. 6. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  • svoz odpadů je již registrován pod identifikačním číslem CZS02593,
  • letní dovolené

 5. Centrum společných služeb
  - GDPR – aktuality o ochraně osobních údajů
 6. Granty a dotace

 7. Koordinátor sociální práce
 8. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2018 - schválení

 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2019 v Chotýšanech dne 28. 5. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2019

které se koná v Chotýšanech dne 28. 5. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – 7. setkání starostů

  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma 
  - dotační podpora výstavby domovních ČOV

 6. Granty a dotace

 7. Aktualizace strategií obcí

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Bílkovicích dne 21. 6. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2019 v Petroupimi dne 26. 3. 2019 od 16.00 hod. (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2019

které se koná v Petroupimi dne 26. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v               dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2019 ve Struhařově dne 8. 3. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2019

které se koná ve Struhařově dne 8. 3. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 
  - registr smluv VS profil zadavatele

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO
  - pořízení nových kontejnerů - výběr dodavatele

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru                   v pátek dne                od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2019 v Popovicích dne 12. 1. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2019

které se koná v Popovicích dne 12. 2. 2019

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Volné téma 

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb

 7. Svoz BRO a jeho výkaznictví
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Stuhařově v pátek dne 8. 3. 2019 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2018 v Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2018

které se koná v Postupicích dne 27.12. 2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Zastupitelé obce Mrač schválili přistoupení obce k členství v DSO CHOPOS

 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb
  - anonimizace dokladů pomocí spolehlivého software
  - prodloužení smlouvy se SMO

 7. Úprava rozpočtu 2018 ke dni 31. 12. 2018
    
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
   
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2019, volba předsedy a místopředsedy na rok 2019

 10. Skupinový vodovod CHOPOS

 11. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2018

 12. Volné téma 

  

Další zasedání výboru v                    v úterý dne od hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2018 v Soběhrdech dne 4. 12. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma - chystané změny v geografickém informačním systému  GIS - Anna Šubrtová - společnost T-mapy, Marie Svobodová - společnost T-mapy
                    - pořízení pojízdné prodejny?
                   - strategie DSO, strategie obcí
 5. Granty a dotace

 6. Centrum společných služeb 

 7. Zánik členství obce Kozmice v DSO CHOPOS k 31. 12. 2018 na základě podané výpovědi

 8. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019

 9. Aktualizace ceníku dopravních služeb pro rok 2019



  Další zasedání výboru v  Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2018 ve Vranově dne 9. 11. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2018

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

 4. Volné téma

 5. První povolební zasedání svazku obcí CHOPOS

 6. Granty a dotace

 7. Centrum společných služeb 

 8. Zpráva o předběžném přezkoumání hospodaření DSO a obcí

 9. Koordinátor sociálních služeb CHOPOS - tento projekt začne 1. 6. 2019 a bude trvat 3 roky.

 10. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2019 – představení návrhu k diskuzi 

 11. Skupinový vodovod CHOPOS - schválení Dohody o meziobecní spolupráci projektu Skupinový vodovod CHOPOS

 12. Členství v DSO CHOPOS 


  Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2018 v Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2018

které se koná dne 2. 10. 2018 od 16.00 hodin – Litichovice

 1. Prezence účastníků

 2. Zahájení zasedání

 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

 4. Centrum společných služeb – setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,

 5. Volné téma
 6. Granty a dotace

 7. Smlouva o zpracování údajů GDPR

 8. Skupinový vodovod CHOPOS

 9. Členství v DSO CHOPOS


Další zasedání výboru v                 dne                od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci