Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře 12. 8. 2020

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře

 

Zasedání se uskuteční v budově OÚ Psáře ve středu dne 12.8.2020

od 18:00 hodin

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 24.6.2020
 4. Projednání prodeje části pozemku č.759/2 a části pozemku p.č. 756.
 5. Projednání odkupu části pozemku p.č.596 a části pozemku č. 595
 6. Projednání zrušení zásahové jednotky SDH Psáře a projednání uzavření smlouvy s městem Trhový Štěpánov.
 7. Projednání dotazů občanky z místní části Dubovka
 8. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
 9. Rozpočtové opatření č. 4
 10. Různé
 11. Závěr

 

 Poznámka: zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.

 

Psáře dne 29.7.2020

 

 

 Bc. Petra Kadlečková
starostka obce            

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci