Historie hasičského sboru v Postupicích

Sbor dobrovolných hasičů v Postupicích byl založen 27 .prosince 1885. Účel spolku tkví v ochraně osob a majetku bližního při nebezpečí požáru a povodně a v šíření vzdělání osvětovou prací. Roku 1885 čítal spolek 54 členy .Spolek měl vlastní řádnou vozovou stříkačku a různé hasicí a pomocné nářadí a náčiní. Od roku 1886 do r. 1818 zúčastnil se záchranných prací při 32 požárech, z nichž bylo 12 místních a záchranných prací po povodni v roce 1906.

Členská základna k 1. lednu 1999 .Celkový počet 44 členů, z toho 1 žena a 6 mladých hasičů. Výbor SDH v roce 1999: starosta Josef Kahoun, velitel Ant. Daněk, strojníci Luboš Bucek a Tomáš Říha, ref prevence Josef Macháček, jednatel Václav Svatek, hospodář Zdeněk Nádvorník, ref MTZ Václav Paták, členové výboru Josef Macháček, Ant. Bartůněk, Miroslav Zeman, předseda KRK Jan Zeman, členové Antonín Vyhnal Josef Brabenec.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci