Malovaná opona bývalého divadelního spolku SDH PopoviceV loňském roce vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze /NIPOS/ již druhé vydání Malované opony divadel českých zemí II. Mezi desítkami opon divadelních spolků v celé zemi je i opona divadelního spolku v Popovicích z roku 1904. Opona byla součástí bývalého divadelního spolku Sboru dobrovolných hasičů v Popovicích. Díky vazbě pracovnice Ministerstva kultury na sousední obec Jankov a její shlédnutí představení současného divadelního spolku při TJ Sokol Popovice byl autory knihy osloven starosta obce F. Páv o spolupráci při dokumentaci divadelní opony. Její osud byl mnohdy na vážkách, zejména při rekonstrukcí střechy obecního hostince na sklonku 20. století, kdy z půdy hostince byly vyvezeny na skládku veškeré pozůstatky tehdejší divadelní techniky. Opona v té době již byla uložena na bezpečné místo, kde setrvala až do doby než byla kolem roku 2006 převezena do  budovy OÚ Popovice, kde je prodělala drobné rekonstrukce p. Mrvou a je vystavena v bývalé volební místnosti. Věřím, že kniha zaujme pro své zdařilé zpracování jak textové tak obrazové části.
Text a foto : F. Páv.Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci