Rozpočty (Petroupim)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020

          Strana 1      
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Výdaje      
                 
      2018   2019   2020  
3111 Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
3639 CHOPOS   80 000 Kč   80 000 Kč   80 000 Kč  
2292 BENEBUS   60 000 Kč   60 000 Kč   60 000 Kč  
2310 Pitná voda   100 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3639 Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
3639 Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
3722 Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
2333 Úprava vodních toků 300 000 Kč   100 000 Kč   100 000 Kč  
3392 Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
3639 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3399 SPOZ   15 000 Kč   15 000 Kč   15 000 Kč  
2212 Údržba silnic   600 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň   360 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
6112 Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
6171 Ostatní režie   400 000 Kč   400 000 Kč   400 000 Kč  
3639 Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   1 060 000 Kč   1 160 000 Kč  
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Strana 2      
                 
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Příjmy      
                 
      2018   2019   2020  
  Příjmy daňové 3 825 000 Kč   3 825 000 Kč   3 825 000 Kč  
  Příjmy nedaňové 675 000 Kč   675 000 Kč   675 000 Kč  
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
  V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
  v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
                 
  Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách v úředních hodinách na Obecním úřadě.      
                 
                 
                 
    Vyvěšeno: 5.12.2017            
    Sejmuto: 25.12.2017            
                 
                 
                 
                 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018    
                     
Příjmy r.2018                  
                     
Paragraf Položka Název Částka    
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč    
  4129 Tržby z prodeje dřeva 20 910 Kč    
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč    
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč    
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 55 000 Kč    
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 600 Kč    
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 791 090 Kč    
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč    
  1121 Daň z příjmu právnických osob 790 000 Kč    
  1211 DPH 1 715 000 Kč    
  1382 Odvod z loterií 15 000 Kč    
  1511 Daň z nemovitostí 400 000 Kč    
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 45 000 Kč    
           
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč    
         
           
Výdaje r.2018    
           
Paragraf Položka Název Částka    
2212   Místní komunikace - opravy 600 000 Kč    
2292 5329 Příspěvek Benebus 58 637 Kč    
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč    
2310   Pitná voda 100 000 Kč    
2333   Úprava vodních toků 300 000 Kč    
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč    
3392   Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč    
3399   SPOZ 15 000 Kč    
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč    
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 113 803 Kč    
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč    
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč    
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč    
3745   Veřejná zeleň 360 000 Kč    
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč    
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč    
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 367 560 Kč    
           
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč    
           
           
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný    
Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.      
           
           
Vyvěšeno: 5.12.2017        
           
Sejmuto: 21.12.2017        

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
                 
Příjmy r.2018              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 12 000 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 55 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 600 Kč
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 800 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 790 000 Kč
  1211 DPH 1 715 000 Kč
  1382 Odvod z loterií 15 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 400 000 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 45 000 Kč
       
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč
     
       
Výdaje r.2018
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 600 000 Kč
2292 5329 Příspěvek Benebus 60 000 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč
2310   Pitná voda 100 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 300 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč
3399   SPOZ 15 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 80 000 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
3745   Veřejná zeleň 360 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 400 000 Kč
       
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný
Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.  
       
       
Vyvěšeno: 15.11.2017    
       
Sejmuto: 30.11.2017    

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 -2020

          Strana 1      
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Výdaje      
                 
      2018   2019   2020  
3111 Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
3639 CHOPOS   80 000 Kč   80 000 Kč   80 000 Kč  
2221 BENEBUS   60 000 Kč   60 000 Kč   60 000 Kč  
2310 Pitná voda   100 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3639 Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
3639 Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
3722 Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
2333 Úprava vodních toků 300 000 Kč   100 000 Kč   100 000 Kč  
3392 Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
3639 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3399 SPOZ   15 000 Kč   15 000 Kč   15 000 Kč  
2212 Údržba silnic   600 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň   360 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
6112 Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
6171 Ostatní režie   400 000 Kč   400 000 Kč   400 000 Kč  
3639 Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   1 060 000 Kč   1 160 000 Kč  
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Strana 2      
                 
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Příjmy      
                 
      2018   2019   2020  
  Příjmy daňové 3 825 000 Kč   3 825 000 Kč   3 825 000 Kč  
  Příjmy nedaňové 675 000 Kč   675 000 Kč   675 000 Kč  
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
  V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.
             
                 
  Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.        
                 
                 
                 
    Vyvěšeno: 15.11.2017            
    Sejmuto: 30.11.2017            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Rozpočet pro rok 2017

         Výpis varianty rozpočtu 1     pracovní verze pro rok 2017 (tis.Kč)                
IČO: 00232475   Obec Petroupim                                     Sestava: PR02                
                                   
Su Au Uz    Np  Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text rozpočtu            
                                   
                                   
Část I. Příjmy                                
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 750,00 daň z příjmů ze závislé činnos          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 40,00 daň z příjmu sam.výd.čin.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 80,00 daň z příjmu fyz.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 740,00 daň z příjmu právnických osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 11               1 610,00                
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000          1 500,00 daň z přidané hodnoty          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1340 000 172,00 sběr a svoz komunálních odpadů        
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 350,00 daň z nemovitostí            
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 44,40 dotace ze státního rozpočtu          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4129 000 11,98 tržby z prodeje dřeva          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 41      56,38                
231 10 00000 0000 0000 00 0000                   3 688,38                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 2111 000 100,00 vodné              
231 10 00000 0000 0000 00 3141 2111 000 45,00 režijní náklady na obědy          
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2132 000 231,62 příjmy z pronájmu majetku          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111 000 35,00 sběr separovaného odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111     35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 21      35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722          35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           35,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Příjmy                          4 100,00                
                                   
                                   
Část II. Výdaje                              
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5139 000 10,00 komunikace-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5171 000 440,00 opravy a udržování komunikací        
231 10 00000 0000 0000 00 2212 51      450,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2221 5329 000 59,02 příspěvek Benebus            
231 10 00000 0000 0000 00 22           509,02                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5139 000 20,00 pitná voda - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5154 000 55,00 el.energie - vodárna Petroupec        
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 40,00 pitná voda - nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5171 000 20,00 pitná voda-opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 51      135,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5362 000 20,00 popl.za odběr podzemní vody          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 6121 000 200,00 studna Petroupec            
231 10 00000 0000 0000 00 2310          355,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2333 5171 000 50,00 úprava vodních toků          
231 10 00000 0000 0000 00 23           405,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3111 5331 000 250,00 příspěvek MŠ            
231 10 00000 0000 0000 00 3141 5154 000 95,00 MŠ el.energie            
231 10 00000 0000 0000 00 31           345,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5154 000 45,00 elektrická energie KD          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5155 000 75,00 uhlí KD              
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5169 000 30,00 KD - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5171 000 20,00 KD - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 51      170,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5139 000 5,00 SPOZ - květiny            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 10,00 SPOZ - věcné dary            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 51      15,00                
231 10 00000 0000 0000 00 33           185,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5139 000 30,00 VO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 55,00 el.energie veřejné osvětlení          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 51      85,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5139 000 35,00 kom.služby-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5154 000 50,00 elektrická energie OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5155 000 60,00 nákup uhlí OÚ            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5169 000 100,00 kom.služby-nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5171 000 535,45 opravy a udržování budovy OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 51      780,45                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5329 000 72,53 příspěvek Chopos            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 6371 000 150,00 příspěvek na čističku odp.vod          
231 10 00000 0000 0000 00 3639                   1 002,98                
231 10 00000 0000 0000 00 36                    1 087,98                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 5169 000 300,00 svoz komunálního odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5139 000 20,00 veřejná zeleň - nákup materiál        
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5156 000 5,00 veř.zeleň - nákup benzinu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 51      25,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           325,00                
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 9,00 PO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5156 000 6,00 PO - nákup pohonných hmot          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5171 000 5,00 PO - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 51      20,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5021 000 500,00 mzdy zastupitelé            
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5032 000 50,00 zdravotní poj.za zastupitele          
231 10 00000 0000 0000 00 6112 50      550,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5011 000 210,00 mzdy zaměstnanců OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5021 000 200,00 ostatní osobní   výdaje          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5031 000 65,00 soc.pojištění hrazené obcí          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5032 000 25,00 zdravotní pojištění hrazené ob          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 50      500,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 5,00 tisk - předplatné            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 5,00 OÚ - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5161 000 4,00 OÚ - služby pošt            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5162 000 20,00 služby telekom. a radiokom.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5163 000 40,00 služby peněžních ústavů          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 40,00 zpracování dat inf.tech.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 19,00 OÚ - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175 000 40,00 pohoštění            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175     40,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 51      173,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171          673,00                
231 10 00000 0000 0000 00 61                    1 223,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Výdaje                          4 100,00                
                                   
                                   
Část III. Financování                              
                                   
                                   
Financování               0,00                
                                   
                                   
Celkem příjmy                      4 100,00                
Celkem výdaje                      4 100,00                
Saldo příjmů a výdajů           0,00                
Celkem financování             0,00                
                                   
                                   
                                   
Výběrová kritéria:                              
Nepoužita .                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

Sejmuto: 19.1.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017    
                     
Příjmy r.2017                  
                     
Paragraf Položka Název Částka    
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč    
  4129 Tržby z prodeje dřeva 11 980 Kč    
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč    
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč    
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 45 000 Kč    
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 620 Kč    
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 750 000 Kč    
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč    
  1121 Daň z příjmu právnických osob 740 000 Kč    
  1211 DPH 1 500 000 Kč    
  1511 Daň z nemovitostí 350 000 Kč    
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč    
           
    Příjmy celkem 4 100 000 Kč    
         
           
Výdaje r.2017    
           
Paragraf Položka Název Částka    
2212   Místní komunikace - opravy 450 000 Kč    
2221 5329 Příspěvek Benebus 59 019 Kč    
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč    
2310   Pitná voda 300 000 Kč    
2333   Úprava vodních toků 50 000 Kč    
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč    
3639   Opravy a udržování budovy OÚ 470 000 Kč    
3399   SPOZ 15 000 Kč    
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč    
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 72 532,52 Kč    
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč    
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč    
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč    
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč    
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč    
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 398 448 Kč    
           
    Výdaje celkem 4 100 000 Kč    
           
           
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný    
           
           
Vyvěšeno: 5.12.2016        
           
Sejmuto: 20.12.2016        
           
           
     Do listinné podoby je možno nahlédnout      
     v úředních hodinách v kanceláři OÚ.      
           
           
           

 

Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019

  Rozpočtový výhled na rok 2017-2019      
               
      Výdaje      
               
    2017   2018   2019  
Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
CHOPOS   73 000 Kč   73 000 Kč   73 000 Kč  
BENEBUS   59 000 Kč   59 000 Kč   59 000 Kč  
Pitná voda   300 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Údržba silnic   450 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
Ostatní režie   933 000 Kč   1 083 000 Kč   1 083 000 Kč  
Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   200 000 Kč   300 000 Kč  
  Výdaje celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
      Příjmy      
               
    2017   2018   2019  
Příjmy daňové 3 460 000 Kč   3 460 000 Kč   3 460 000 Kč  
Příjmy nedaňové 640 000 Kč   640 000 Kč   640 000 Kč  
  Příjmy celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
               
V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
               
  Vyvěšeno: 5.12.2016            
  Sejmuto: 20.12.2016            
               

Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016
                 
Příjmy r.2016              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 10 640 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 35 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 259 020 Kč
       
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 650 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 10 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 70 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč
  1211 DPH 1 360 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 303 940 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč
       
    Příjmy celkem 3 700 000 Kč
     
       
Výdaje r.2016
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 70 000 Kč
2221 5329 Příspěvek Benebus 56 345 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 250 000 Kč
2310 5362 Poplatek za odběr podzemních vod 20 000 Kč
2310   Akce vodovod Petroupec 150 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 25 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 220 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 580 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 64 113 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní investiční a neinvestiční akce 428 655 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 470 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 345 000 Kč
       
    Výdaje celkem 3 700 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný
       
       
Vyvěšeno: 8.12.2015    
       
Sejmuto: 23.12.2015    
       
       

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci