Žádost o poskytnutí informace - pokácená lípa v Sembratci

Žádost:

Věc

Dotaz - pokácená lípa - Sembratec

Dobrý den, vlastníme chatu v Sembratci, který spadá pod obec Petroupim. Na návsi vedle zvoničky byla pokácena lípa. Odhaduji, že tato lípa byla zasazena ve stejnou dobu, co zde byla postavena zvonička, a to už je pěkná řádka let. Byla to hlavní krásná dominanta návsi, bohužel byla„.

Tímto bych se ráda zeptala, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, na důvod tohoto zásahu.

Lípa už v minulosti byla jednou zkrácena a znova obrostla, dobře, to člověk i  dokázal pochopit; nemocně nyní nevypadala, byla zelená, každý rok na ní bylo plno květů a včel, stromy dokáží žít dlouhou dobu i kdyby žily z obvodu svého kmene.

Tato skutečnost mne opravdu velmi překvapila, mrzí a nedokáži ji pochopit. Koukat na obrovský  pařez, který po ní zbyl, je  smutný. Člověk by si měl vážit starých stromů, které

okolo něj jsou, protože rostou mnoho let... a jedním zásahem je vše pryč. Jezdím často do Skotska, kde si váží přírody a velmi starých strom je tam plno, v přírodě, parcích a lidé si jich cení a ani by je nenapadlo část své historie zničit, tady v Čechách se však uvedené stává často. Není to první místo, kde jsem si toho všimla, ale v Sembratci se mne to dotýká prostě osobně, jelikož tam bydlíme.

 

Odpověď:

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelé Obce Petroupim několikrát na svém zasedání projednávali připomínky obyvatel osady Sembratec, které tlumočil člen zastupitelstva obce pan Petr Pohunek. Obyvatelům Sembratce se zdála lípa nebezpečná a obávali se pádu větve nebo stromu, zejména na procházející a hrající si děti. Majitel nejbližší nemovitosti se obával,  že mu při větru lípa spadne na jeho dům. Dále strom svými kořeny nadzvedával a odkláněl vedle stojící zvoničku. Z těchto důvodů bylo provedeno místní šetření, za přítomnosti zastupitele  obce Petroupim pana Pohunka a zahradníka pana Černého. Bylo zjištěno, že lípa je uvnitř dutá, a proto j ou obavy občanů oprávněné. Dokumentační fotografie Vám ukáže pan Pohunek.

Na základě těchto skutečností a s ohledem na bezpečnost, zdraví a ochranu majetku obyvatel bylo přistoupeno k pokácení lípy a vysazení nového stromu, přičemž výběr druhu  nové dřeviny bude ponechán na obyvatelích Sembratce. Obec Petroupim pak zajistí jeho nákup a zasazení.

 

                                        

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci