Žádost o poskytnutí informace - nakládání s odpady

Dotaz:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

 • Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatku za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
 • Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadl\ v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
  1. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
  2. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
  3. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní„.),
 • využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
 • Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

 

 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

 

Odpověď:

Věc: Poskytnutí informace

 

1I Obec Petroupim má 119 svozových míst ke svozu komunálního odpadu.

Výše poplatku za komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Petroupim č.1/2010.

2 a/ Obec Petroupim má stanoveno 1místo zpětného odběru a celkem 7 svozových míst tříděného odpadu.

 • b/ Obec třídí papír, kartony, plasty, sklo, 2 c/ Celkový počet kontejnerů:

papír 6 ks, plast směsný 5 ks, sklo čiré 1ks, sklo směsné 3 ks, textil 1ks

 • I Všechny kontejnery jsou ve vlastnictví obce, pouze kontejner na textil je ve vlastnictví společnosti DIMATEX

4/ Svoz komunálního a vytříděného odpadu pro obec zajišťují Technické služby Benešov, s.r.o.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci