Program zastupitelstva 9. 12. 2019

V Petroupimi, dne 2. prosince 2019                                                                         

                                                                                       Úřední deska

                                                                                      Obce Petroupim

 

 

                            Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

                   na pondělí 9. prosince 2019 od 19.00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 Program zasedání:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 9

2/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petroupim

3/ Návrh rozpočtu na rok 2020 obce Petroupim

4/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Petroupim

5/ Návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ Petroupim

6/ Inventarizace majetku

7/ Rybník ,, Za pilou“

8/ Návrh prodeje pozemku

9/ CHOPOS

10/ Různé

 

 Vyvěšeno: 2. 12. 2019

 Sejmuto:

 

                                                                            Černý Jiří

                                                                      starosta obce Petroupim

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci