Program zastupitelstva 14. 8. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu 14. 8. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Petroupim č. p. 58 – kulturní dům.

 

 Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Změna územního plánu č. 1

3/ Pozemky

4/ Krizové řízení

5/ Různé

 

 

 V Petroupimi dne 7. 8. 2019

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                        starosta obce

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci