Záměr prodeje pozemku

                          Zastupitelstvo  obce  PETROUPIM

 vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích

 

                                           záměr

 

prodat, tento nemovitý majetek obce:

 

 část pozemku p.č. – 2373/1 v k.ú. Petroupim o výměře 3m2

        

 Občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě

do 15 dnů od vyvěšení na úřední desce.

 

Po uplynutí 15ti denní lhůty rozhodne v této věci zastupitelstvo obce.

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2019

 

Sejmuto: 17. 7. 201

 

Schváleno zastupitelstvem obce: 26. června 2019

 

  ……………………….

    starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci