Program zastupitelstva 26. 6. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na středu. 26. 6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Petroupim č. p. 58. – kulturní dům.

 

 Program:

 1/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2018

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2019

3/ Pozemky

4/ Chodníky

5/ Různé

V Petroupimi dne 19. 6. 2019

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                        starosta obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci