Program zastupitelstva 10. 6. 2019

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 10. 6. 2019 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 58.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Návrh závěrečného účtu

2/ Pozemky

3/ Rozpočtové opatření č. 3

4/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 3. 6. 2019

 

 

 

 

 

                                                                         Fraňková Jana

                                                                       místostarosta obce

 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci