Informace o konání ustavujícího zasedání

                                                 I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petroupim

 

Obecní úřad Petroupim v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petroupim, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst.1  zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Petroupim – kancelář obecního úřadu, Petroupim č. p. 74

 

Doba konání: 31. 10. 2018 od 19.00 hod.

 

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Volba starosty

Volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
 • Jmenování zástupců obce do svazku obcí CHOPOS, BENE-BUS, DSO OLB, Honební společenstvo
 • Rozpočtové opatření č. 8
 • Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V Petroupim, dne 22. 10. 2018

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                  dosavadní starosta obce Petroupim

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 10. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 10. 2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci