Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 7. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 7. 2018
č. 44–5/2018 až 46–5/2018

44–5/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

45–5/2018     ZO aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

46–5/2018     ZO umístění stávajícího velkoobjemového kontejneru za budovu OÚ (na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha ve vlastnictví obce) a jeho využití na větve projednalo a schválilo. Vzniklá štěpka bude k dispozici obyvatelům obce.

Bere na vědomí:
–     Termín Volby do Zastupitelstva obce volební období 2018–2022 a Volby do senátu parlamentu ČR I. Kolo.
–     Podmínky pro komplexní pozemkové úpravy – k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–     Informování ze Shromáždění starostů – Posázaví o.p.s.
–     Hodnocení akce „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“.

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci