Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.4.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.4.2018
č. 24-3/2018 až 30-3/2018

24-3/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

25-3/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 – 2020 projednalo a střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2019–2020 schvaluje.

26-3/2018       ZO Obecně závaznou vyhlášku Obce Třebešice č. 1/2018 o nočním klidu projednalo a OZV č. 1/2018 schvaluje.

27-3/2018       ZO návrh Č.j.: 100103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem nesouhlasí.

28-3/2018       ZO žádost Č.j.: 103103 o podporu Linky bezpečí, z.s. projednalo a s podporu neschvaluje.

29-3/2018       ZO návrh společnosti CETIN na zrušení přívodu pevné linky do Obce Třebešice a následné odstranění sloupů telefonního vedení projednalo a s návrhem souhlasí.

30-3/2018       ZO projednání žádosti Č.j.: 113103/2018 odložilo na další zastupitelstvo z důvodu doplnění informací.

Bere na vědomí:
-      Informování ze zasedání DSO CHOPOS
-      GDPR – aktuální připravenost obce
-      Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – informování o průběhu obnovy.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci