Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.3.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.3.2018
č. 12-2/2018 až 23-2/2018

12-2/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

13-2/2018       ZO návrh OZV o nočním klidu projednalo a s návrhem souhlasí.

14-2/2018       ZO žádost Č.j.: 78103/2018 o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 402/1, projednalo a prodej části pozemku neschvaluje.

15-2/2018       ZO návrh Č.j.: 86103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí a pověřuje starostku v souladu se Zásadami postupu při pořizování změn Územního plánu Třebešice jednáním s příslušnými odbory Městského úřadu Benešov.

16-2/2018       ZO se zněním smlouvy s TS Vlašim na odvoz komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

17-2/2018       ZO cenovou nabídku na výrobu a instalaci vchodových dveří do budovy OÚ Třebešice projednalo a s nabídkou souhlasí.

18-2/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2019 - 2020 projednalo a s návrhem souhlasí.

19-2/2018       ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje..

20-2/2018       ZO pasport VO a technického stavu VO projednalo a přijímá nezbytná opatření k nápravě stavu.

21-2/2018       ZO návrh na nezbytné úpravy zabezpečení osobních údajů v rámci GDPR projednalo, úpravy schvaluje a pověřuje starostku zajištěním úprav.

22-2/2018      ZO v souladu se Směrnicí o postupech při zadávání veřejné zakázky, čl. III, odst. 3, bod A) předložené nabídky na obnovu barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého projednalo, posoudilo efektivnost nabídek a za zhotovitele vybralo společnost KK Stavební firma Karel Křeček.

23-2/2018       ZO návrh na vyřazení označeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci