Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2018
č. 1-1/2018 až 11-1/2018

1-1/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

2-1/2018     ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje.

3-1/2018     ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

4-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veřejného prostranství“ze Středočeského Fondu obnovy schvaluje.

5-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova hřbitovní zdi a hřbitovní kaple“ z dotačního titulu MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny schvaluje.

6-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na „pořádání kulturní akce – výročí obce, SDH a sraz rodáků“ z Fondu hejtmanky kraje schvaluje

7-1/2018     ZO návrh projednalo a Zásady postupu při pořizování změn územního plánu Třebešice schvaluje.

8-1/2018     ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 39 jako prodejnu schvaluje.

9-1/2018     ZO návrh projednalo a jednorázově navýšit odměnu o 500,00 Kč z rozpočtu obce všem členům OVK schvaluje.

10-1/2018   ZO žádost projednalo a finanční příspěvek členům SDH Třebešice na pořízení 5 ks slavnostní uniformy + 1ks pánského saka schvaluje.

11-1/2018   ZO nabídku společnosti JUSTO Nový domov projednalo a vyčlenění pozemků jako „pastevní“ neschvaluje.


Bere na vědomí
-     Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst, č.j. 33100/2018
-     Zpráva z jednání s ČEZ Distribuce o úpravě stávajícího el.vedení
-     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
-     Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
-     Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 – zákon č. 106/1999 Sb.

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci