Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.12.2017
č. 50-11/2017 až 57-11/2017

50-11/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

51-11/2017    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2018 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2018 schválilo jako schodkový, rozdíl bude hrazen ze zůstatku roku 2017.

52-11/2017    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory, prodejnu, v domě č.p. 39 v Třebešicích schvaluje.

53-11/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

54-11/2017    ZO žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč.

55-11/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a schvaluje finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 3.000 Kč.

56-11/2017    ZO žádost OSH Benešov projednalo a poskytnutí účelové neinvestiční dotace neschvaluje

57-11/2017    ZO schvaluje za zdroje vody pro hašení požárů vodní plochy Roháček (49.7746436N, 14.8303572E) a Židák (49.7770075N, 14.8304744E).

 

Bere na vědomí
-   Společné projednání oslav 660. let obce a 115. let SDH a sraz rodáků
-   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2017 - příkaz starostky k provedení inventur

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci