Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11.2017
č. 44-10/2017 až 49-10/2017

44-10/2017  ZO schvaluje navržený program zasedání.

45-10/2017  ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.

46-10/2017  ZO pasportizaci veřejného osvětlení projednalo a realizaci společností SATHEA schvaluje.

47-10/2017  ZO aktualizaci pojistné smlouvy Obce Třebešice projednalo a aktualizaci schvaluje.

48-10/2017  ZO nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/41, Praha 2 - podíl id. 1/3 pozemku - parc.č. 481/8 (výměra dle KN 889 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice a pozemek parc.č. 492/1 (výměra dle KN 177 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice za cenu 12.000,00 Kč a podmínek uvedených v kupní smlouvě projednalo a nabytí předmětných pozemků schvaluje.

49-10/2017  ZO žádost pana Jiřího Straky, bytem Vlašimská č.ev. 38, Benešov, projednalo a výjimku z ÚP obce Třebešice, aby u nově vznikajících pozemků určených pro zástavbu byla výměra menší než 800 m2 v návaznosti ÚP obce Třebešice neschvaluje.

 

Bere na vědomí

-    Informování ze zasedání DSO CHOPOS - GDPR - pověřenec od 05/2018.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci