ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 418/2 o výměře 30 m2

ČÍSLO JEDNACÍ:  582912/2016

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodloužení pronájmu části obecního pozemku

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení 7/11-2016 ze dne 29.12.2016 zveřejňuje záměr na prodloužení pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Třebešice u Divišova, p.č. 418/2, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Třebešice, o výměře 30 m2 na další období, tj dobu 5ti let panu J.K.

Záměr o prodloužení nájmu bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Na základě usnesení ZO se pronájem prodlužuje na dobu určitou - 5 let.
3. Cena pronájmu byla ZO stanovena na cenu 10,00 m2/rok.
4. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 17. ledna 2017.
Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.1.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci