Usnesení zastupitelstva obce ze dne 08.09.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE
Z 8. ZÁŘÍ 2020

č. 6-37/2020 až 6-45/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-37/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-38/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Policie ČR projednalo a rozhodlo, že aktualizovat OZV 9/2015 TECHNO zatím nebude.
Hlasování: 0/6/0

6-39/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo, že se k žádosti Ing. E.V. a Ing. I.V. o vyjádření k žádosti o podporu z fondu Záchrany architektonického dědictví pro rok 2021 nebude vyjadřovat, protože nebyly doplněny podklady, o které byli žadatelé opakovaně žádáni.
Hlasování: 0/6/0

6-40/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

6-41/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního a nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. září 2020.
Hlasování: 6/0/0

6-42/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt: Výměna oken na OÚ Třebešice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

6-43/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje výrobu praporu pro SDH.
Hlasování: 6/0/0

6-44/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo o neschválení realizace historické mapy obce.
Hlasování: 0/6/0

6-45/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje Pasport komunikací obce Třebešice.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.
–  Volby do zastupitelstva Středočeského kraje.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–  Řád veřejného pohřebiště.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci