Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.05.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 21.05.2020
č. 4-26/2020 až 4-30/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-26/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

4-27/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k dodatečné žádosti o povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/5, č. 459/3, č. 459/7 a st. 141, v souladu s poskytnutým zákresem nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice vyjadřuje námitku a nesouhlas k již realizované výsadbě jehličnatých stromů bezprostředně za plotem, a to z důvodu, že se jedná o výsadbu v těsné blízkosti s příjezdovou komunikací do obce, silnicí III. tř. 11120 ve vlastnictví KSÚS, p.o., a současně z důvodu, že se z části jedná o výsadbu v intravilánu obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-28/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k žádosti o stavební povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/4 a č. 466, v souladu s poskytnutým zákresem, nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice, v souladu s ustanovením § 1017, odst. 1, NOZ, vyjadřuje námitku a nesouhlas s výsadbou stromů bezprostředně k hranici pozemku parc. č. 1144, účelová veřejně přístupná komunikace ve vlastnictví Obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-29/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Žádost o finanční příspěvek pro „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 7/0/0

4-30/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro Václava Kheka, odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
Hlasování: 6/0/1

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci