Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.4.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 16.4.2020
č. 3-18/2020 až 3-25/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

3-18/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

3-19/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo, z důvodu bezpečnosti, výměnu 8 stožárů VO v části obce k „Bandasáku“ ve výši 53.678,00 Kč.
Hlasování: 6/0/0

3-20/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.
Hlasování: 6/0/0

3-21/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo návrh zadání Pasportu místních komunikací a rozhodlo podat žádost na zahájení správního řízení.
Hlasování: 6/0/0

3-22/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice zjištění, že došlo k zaslepení větve dešťové kanalizace vedoucí souběžně s příjezdovou komunikací do obce č. 11120 - parc. č. 1142 a dále po pozemku parc. č. 1134/1 a 391/2 a ústící do rybníka „Židák“ - parc. č. 394/1, a její částečné odstranění ze směru od rybníka projednalo a schvaluje pozastavení Pasportu dešťové kanalizace v obci Třebešice do vyřešení situace.
Hlasování: 6/0/0

3-23/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro Linku bezpečí, z.s.
Hlasování: 6/0/0

3-24/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice bere na vědomí Oznámení o právním zastoupení Ing. I.V. a Ing. E.V. JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, a současně projednalo a souhlasí s odpovědí vypracovanou právním zástupcem Obce Třebešice JUDr. Janem Podhorským, advokátem.
Hlasování: 6/0/0

3-25/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo, bere na vědomí a souhlasí s postoupením došlých oznámení Č.j.: 070100/2020, Č.j.: 077100/2020, Č.j.: 081100/2020 na Odbor správních agend – oddělení přestupků pro nepříslušnost.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–   Plánované rozmístěním VO a realizaci.
–   Žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci