Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.1.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 28.1.2020
č. 1-1/2020 až 1-7/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

1-1/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

1-2/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.
Hlasování: 5/0/0

1-3/2020 Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023.
Hlasování: 5/0/0

1-4/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo neinvestiční dotaci společnosti RUAH o.p.s. ve výši 3.000,00 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-5/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo cenovou nabídku na výrobu vchodových dveří k nebytovým prostorám v budově č.p. 39, dveře budou identické s vchodovými dveřmi do budovy OÚ, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-6/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s příspěvkem na osvětově – preventivní projekt IV-Nakladatelství s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

1-7/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s umístěním reklamy v kalendáři od společnosti Kalousková s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

 

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou poštou Č.j.: 011100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé   .
–  Došlou poštou Č.j.: 017100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé    a místní šetření dne 6.2.2020 od 16,30 h.
–  Edukační program MVČR.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci