Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 9. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 9. 2019
č. 7-37/19 až 7-45/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

7-37/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

7-38/19  ZO schválilo Dotační program z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
Hlasování: 7/0/0

7-39/19  ZO schválilo Pravidla pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce a Žádost o dotaci.
Hlasování: 7/0/0

7-40/19  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví Obec Třebešice č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2, v k.ú. Třebešice u Divišova na základě žádosti Č.j.: 178103/2019.
Hlasování: 6/0/1

7/41  ZO neschválilo nabídkou individuálního úročení volných finančních prostředků.
Hlasování: 0/7/0

7-42/19  ZO schválilo rámcovou smlouvu o údržbě a revizi elektrických zařízení v majetku obce.
Hlasování: 7/0/0

7-43/19  ZO schválilo cenovou nabídkou na zpracování dokumentace změny č. 2 ÚP Třebešice včetně úplného znění ÚP po vydání změny č. 2, kterou předložila společnost FOGLAR ARCHITECTS, Kubištova 6, Praha 4.
Hlasování: 7/0/0

7-44/19  ZO schválilo cenovou nabídku na pořízení 2 ks PC od společnosti 6PLUS, spol. s r.o., Tyršova 1902, Benešov.
Hlasování: 7/0/0

7-45/19  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019.
Hlasování: 7/0/0

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Strategický rozvojový dokument obce – aktualizace.
–   Plnění rozpočtu.
–   Oprava místní komunikace – výtluky.
–   Povinné čipování psů od 01.01.2020. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci