Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30. 7. 2019
č. 6-31/19 až 6-36/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-31/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 4/0/0

6-32/19  ZO schvaluje projednání dotačního programu z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod „D-ČOV“ na příštím zasedání.
Hlasování: 4/0/0

6-33/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 4/0/0

6-34/19  ZO schvaluje projednání žádosti o prodej části pozemku ve vlastnictví obce na příštím zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-35/19  ZO připomínku KUSK–odbor životního prostředí projednalo a bere ji na vědomí.
Hlasování: 4/0/0

6-36/19  ZO Třebešice přetrvávající problémy s BIO odpadem projednalo a přijalo opatření.
Hlasování: 4/0/0

Bereme na vědomí
–    Došlou korespondenci.
–    Vytyčování hranic a zaměření vlastnických hranic – pozemek parc. č. 1134/1.
–    Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
–    Výsledek kontroly HZS SK.
–    Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 10. 9. do 20. 9. 2019. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci