Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 3. 2019
č. 3-10/19 až 3-15/19

3-10/19    ZO schvaluje program zase­dání.
               Hlasování: 6/0/0

3-11/19    ZO Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro pana                  , odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
               Hlasování: 5/0/1

3-12/19    ZO Třebešice Smlouvu s TS Vlašim na pronájem kontejneru na směsný plast projednalo, smlouvu schvaluje a pověřuje starostku jejím podpisem.
               Hlasování: 6/0/0

3-13/19    ZO Žádost o finanční podporu Linky bezpečí na rok 2019 projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-14/19    ZO Žádost o finanční podporu na výměnu BabyBoxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie, Benešov projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-15/19    ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 2/2019 schvaluje.
               Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí

–     Prohlášení manželů                     .
–     Došlou korespondenci – žádost Č.j.: 058106/2019–106, Č.j.: 057100/2019–OU, stanovisko pana                 .
–     Pozastavení povolení sjezdu k rodinnému domu č.p. 52 (Č.j.: 057100/2019–OU) do doby doložení dokladů a vyjádření NPÚ Praha.
–     Návrh Závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2018.
–     Negativní vliv tzv. zábavní pyrotechniky.
–     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Zprávu o průběhu příprav podkladů na podání žádosti o dotaci “Oprava a revitalizace rybníků – Roháčky”.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci