Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 5. 3. 2019
č. 2–6/19 až 2–9/19

2-6/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 5/0/0

2-7/19   ZO žádost o pronájem části pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 572 a parc. č. 576 o výměře 1.110 m2 za účelem využití pro spásání domácími hospodářskými zvířaty projednalo a pronájem schvaluje. Cena pronájmu 10,00/m2/rok. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
            Hlasování: 5/0/0

2-8/19   ZO žádost Č.j.: 037/103/2019-RQ o vyjádření k stavbě hospodářské budovy projednalo a ke stavbě nemá námitky. ZO pověřuje starostku vydáním souhlasného stanoviska.
            Hlasování: 5/0/0

2-9/19   ZO Třebešice stanovuje pozemek parc. č. 1145/3 veřejně přístupnou účelovou komunikací.
            Hlasování: 5/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci ze dne 5. 3. 2019 určenou ZO, doručení na OÚ prostřednictvím e–mailu.
–   Projednání – st. parcela č. 61/2, pozemková parcela č. 1134 (1134/1 a 1134/2).
–   Úplná uzavírka silnice č. II/113 z důvodu rekonstrukce mostu v Bílkovicích.
–   Výzvu pro všechny vlastníky lesů – kůrovcová kalamita.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci