Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12. 2. 2019
č. 1–1/19 až 1–5/19

1-1/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 6/0/0

1-2/19   ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 1/2019 schvaluje.
            Hlasování: 6/0/0

1-3/19   ZO Žádost RUAH o.p.s., Č.j.: 024/103/2019–OU, o finanční příspěvek na rok 2019 projednalo a schvaluje
            příspěvek ve výši 5.000,00 Kč.
            Hlasování: 5/1/0

1-4/19   ZO žádost Č.j.: 029/103/2019/RQ o pronájem části pozemků parc. č. 572 a parc. č. 576 projednalo a
            schválilo zveřejnění záměru.
            Hlasování: 6/0/0

1-5/19   ZO Třebešice schvaluje přistoupení obce Mrač k členství v DSO CHOPOS.
            Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Dotace z Ministerstva obrany – Zabezpečení péče o válečné hroby, příprava podkladů.
–   Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
–   Právní poradna SMO.
–   Seznámení s interním auditem hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci