Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 12. 2018
č. 4-34/18 až 4–37/18

4-34/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 6/0/0
4-35/18  ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2018 a úpravu rozpočtu k 31. 12. 2018 schvaluje.
  Hlasování: 6/0/0
4-36/18  ZO na základě rozhodnutí manželů S. zrušení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 rozhodlo o zrušení Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 6/0/0
4-37/18  ZO rozhodlo darovat výtěžek z koncertu 14. 12. ve výši 3.320,00 Kč kostelu Všech svatých v Třebešicích (dobrovolné vstupné).
  Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci
–   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2018, inventarizační komise
–   Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci