Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. 10. 2018
č. 57–8/2018 až 61–8/2018

57–8/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

58–8/2018          ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

59–8/2018          ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

60–8/2018          ZO schvaluje odměnu starostce ve výši 10.000,00 Kč po zdanění za přípravu oslav výročí obce a dosavadní práci ve volebním období 2014–2018.

61–8/2018          ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku, Č.J.: 236103/2018 – BabyBox.

Bere na vědomí:
–     Pasport komunikací.
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Výsledek Společného jednání o upřesnění trasy budoucí komunikace v lokalitě „Za hřištěm“.
–     Přípravu akce „Setkání rodáků 2019“.
–     Aktualizaci dokumentů obce – nové volební období 2018–2022.

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci