Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 9. 2018
č. 53–7/2018 až 56–7/2018

53–7/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

54–7/2018          ZO rekonstrukci, opravu a odbahnění vodní nádrže Dolní Roháček a Horní Roháček projednalo, a schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MZe – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. OZ schvaluje využít pro podání dotace společnost zabývající se získáváním dotací.

55–7/2018          ZO Strategický plán rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo. Zveřejnění na EÚD nebo k nahlédnutí na OÚ Třebešice.

56–7/2018          ZO možnost získání do vlastnictví obce tzv. „přídělovou cestu“ parc. č. 352/39 projednalo a souhlasí s přípravnými kroky.

Bere na vědomí:
–    Dočasná uzavírka místní komunikace – hráz rybníka Židák.
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – konečné vyúčtování.
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS + Dotace 2018–2019.

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci