Zastupitelé

Starostka:

Hana Moravcová; Tel.: +420 731 000 871

Místostarosta:

Václav Khek

 

 

Kontrolní výbor:

Petr Drahota, předseda
Marie Kheková, Marie Macháčková

Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za hospodaření a řádné zacházení s obecním majetkem, vykonává inventury, řídí péči o zeleň a kontroluje změny v obci, zejména "černé" stavby.

 

 

Finanční výbor:

Václav Klokočník, předseda
Petra Bauerová, Lukáš Nesvorný

Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za kontrolu hospodaření obce.

 

 

Účetní:    

Marie Kunešová