Vyhláška č. 1/2000

Vyhláška č. 1/2000
o místních poplatcích nahrazuje
vyhlášku č. 1/95


Obecní zastupitelstvo obce Popovice schválilo dne 20. Prosince 1999 podle §16, 14 a 36 Zákona o obcích č. 367/1990 Sb. a ve znění pozdějších předpisů změnu čl. 3 odst. 4 vyhlášky č. 1/95.


Sazba poplatků ze psů činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč
b) za každého druhého psa a dalšího 200,- Kč
c) u osob uvedených v odst. š čl. 3 se snižuje uvedená částka za jednoho psa o 50%.

Tato obecní vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Vyvěšeno dne 7.12.1999
Sejmuto dne 30.12.1999

starosta
zástupce starosty

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci