Jednání Zastupitelstva obce Popovice 30. 9. 2019

O Z N Á M E N Í

 

Obec Popovice oznamuje , že dne 30.9.2019 od 19.00 hodin

se uskuteční jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ Popovice.

 

Program vyvěšen dne 18.9.2019. Je zveřejněn též na úřední

elektronické desce Obce Popovice na http://www.popoviceobec.cz/ .

 

 

 

Program :
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

2) Volba ověřovatelů zápisu.

3) Schválení Rozpočtového opatření č.6.

4) Projednání a schválení Organizačního řádu Obce Popovice.

5) Projednání dalších okolností ve věci žaloby pro odstranění oplocení z obecního pozemku p.č. 2447/1 v k.ú. Popovice u Benešova.

6) Schválení prodejní ceny dřeva samotěžbou z obecních lesů .

7) Schválení prodejní ceny knihy Benešovsko z nebe

8) Schválení zapojení se obce do komplexní pozemkové úpravy.

9) Schválení závěrů výběrového řízení na montáž a dodávku informativních ukazatelů rychlosti v obci Popovice a schválení smlouvy o dílo.

10) Schválení daru hospicu Dobrého pastýře Čerčany.

11) Schválení znění kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Popovice u Benešova v osadě Mladovice.

12)Projednání režimu provozu pobočky České pošty Popovice.

13)Posouzení nabídek výměny ventilů na vodovodním řadu v Popovicích.

14)Došlá pošta, připomínky zastupitelů, diskuze, závěr.

 

 

Na jednání zveme naše občany.

                  

 

                                                               František Páv, starosta obce Popovice    

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci