Jednání Zastupitelstva obce Popovice 22. 8. 2019

OZNÁMENÍ

Obec Popovice oznamuje , že dne 22.8.2019 od 18.00 hodin

se uskuteční jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ Popovice.

 

Program vyvěšen dne 14.8.2019. Je zveřejněn též na úřední

elektronické desce Obce Popovice na http://www.popoviceobec.cz/ .

 

 

 

Program :
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

2) Volba ověřovatelů zápisu.

3) Schválení Rozpočtového opatření č.5.

4) Projednání a schválení vydání Obecně závazně vyhlášky č.1/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí .

5) Projednání informací ve věci žaloby pro odstranění oplocení z obecního pozemku p.č. 2447/1 v k.ú. Popovice u Benešova v osadě Kamenná Lhota. Projednání podmínek možného odprodeje přihrazené části pozemku p.č.2447/1.

6) Veřejné osvětlení Kamenná Lhota a společný vodovod Mladovice , Kamenná Lhota. Projednání dalšího postupu v těchto projektech .

7) Projednání využití obecního pozemku p.č.1616/6 v k.ú. Popovice u Benešova.

8) Připomínky zastupitelů, došlá pošta, závěr.

  

Na jednání zveme naše občany.

                  

                                             František Páv, starosta obce Popovice    

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci