Zastupitelé

Statosta obce František Košata
Místostarosta obce Ladislav Strnad
Předseda finančního výboru Michal Košata
Členové finančního výboru František Strnad
  Božena Štěpánková
Předseda kontrolního výboru Pavel Retych
Členové kontrolního výboru Miloslava Hejná
  Jana Burdová