Zákon č. 106/1999 Sb. (Drahňovice)

Poskytnutí informace - veřejné zakázky

Dotaz:

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím ve věci subjektů 

Domistav CZ a.s.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
27481107 

a  

DOMISTAV HK s.r.o.​, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
26007177. 

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda 
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku 
ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky. 

 

Odpověď:

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

 

k Vaší žádosti ze dne 17. 8. 2019 ve věci poskytnutí informací zda uvedené subjekty 
Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v
minulosti podali vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek a k
případnému poskytnutí této nabídky, Vám sdělujeme následující:

 

Žádný z uvedených subjektů nepodal naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

  

 starosta obce
 Michal Košata

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci