Zastupitelé

Starosta obce Ing. Pavel Kejklíček
Místostarostka obce Irena Donnerová
Předsedkyně finančního výboru Jitka Pšentčíková
Členové finančního výboru Marie Dvořáková
  Jiří Fragner
Předseda kontrolního výboru Dušan Benák
Členové kontrolního výboru Vlasta Roubiczeková
  Tomáš Coufalík
Předseda inventarizační komise Vít Coufalík
Členové inventarizační komise Věra Zemanová
  Roman Lauer